Waar gaat de levens-reis heen ?

QUO-VADIS

                                                                                                                                              Waar gaat uw reis heen ??                                                                                                                                                                                                                        

Nee, niet uw vakantie reis , maar uw levens-reis.                               Leeft u met God of leeft u nog zonder God ?                                    Zomaar de vraag, waar u zelf een antwoord aan kan geven.                       Het doet mij een genoegen om u deelgenoot te maken  van het christelijk leven.  Ik hoop u wat gedichten, verzen, meditaties door te geven, waar u misschien troost, steun bij vindt of zomaar, om u te verdiepen in het christelijke geloof, en u daarom wat interressants aan te kunnen reiken.   De strekking van hetgeen hier geplaatst wordt is verwant met de Reformatie en de Nadere Reformatie.                                                                                                                                                           

        Vreest slechts de Heere        1 Samuel 12 : 24a                                                                                          

Alle foto's    ©  COPYRIGHT BY hymertje55

Een man vroeg eens aan zijn vriend hoe het kwam dat hij s´avonds zo moe en afgemat was.
En weet je wat deze vriend antwoorde ?

Ik heb twee valken , die ik temmen moet
Twee hazen, die ik moet beletten dat zij weglopen;
Twee gieren, om te bedwingen;
Een slang , om in toom te houden;
Een leeuw, die ik kluisteren moet
en een zieke man, die ik gedurig moet oppassen en verplegen

Kom zei ik tegen mijn vriend , dat is maar een scherts, wie ter wereld heeft zoiets te doen wat u opnoemt
En toch is het waar, antwoordde mijn vriend en legde het mij uit.

De twee valken zijn mijn ogen, die ik gedurig in bedwang moet houden, opdat zij zich niet richtte naar iets dat aan mijn zaligheid te kort kan doen;
De twee hazen, zijn mijn voeten, die ik gedurig moet terughouden, daar zij de neiging hebben om de weg van de zonde te betreden;
De twee gieren, zijn mijn handen, die als de klauwen van die vogels zich uitstrekken naar het aas dezer wereld, hetwelk mijn hart niet begeert, daar ik ze liever gebruik om voor mij en anderen te arbeiden;
De slang , is mijn tong, die ik in toom moet houden, opdat ze niet anders zegge dan wat goed en rein is;
De leeuw, is mijn hart, waarmee ik gedurig overhoop lig en wanneer ik het niet kluister, mij overwint;
De zieke man, is mijn lichaam, dat ik altijd moet verplegen, en daarom behoeft u niet te vragen waarom ik s´avonds zo moe en afgemat ben.
Het spijt mij , maar dat anderen zo gemakkelijk over mensen praten en zo luchtig door het leven gaan en niet aan deze zaken denken is mij een compleet raadsel


Meld dit bericht Verwijder bericht
Omhoog

Luther in de Wartburg

Een christen sterft nooit te laat.  Die oude vrouw is tachtig jaar oud. Zij zit in een ellendige kamer, bevend bij een handvol vuur.  Zij wordt door de liefdadigheid onderhouden.  Zij is arm en ellendig. Iedereen zegt : " Waartoe is zij nut ? " Vroeger is zij mogelijk van enig nut geweest; maar zie haar nu eens aan !  Zij kan ternauwernood eten en haar voedsel moet haar in de mond gestoken worden.  Zij kan niet lopen.  Wat voor nut heeft haar leven nog ?  Keur het werk van uw Meester niet af.  Hij is een te goede landman om zijn tarwe te lang op het veld te laten.  Ga haar eens bezoeken en u zult beschaamd worden.  Laat haar spreken, en zij zal u dingen vertellen, die u gedurende  uw  gehele leven vreemd bleven.  Of, als zij niet meer spreken kan, dan zal haar stille , opgeruimde onderwerping u leren, hoe ook gij u onder het lijden te gedragen hebt; zodat er toch iets is, dat u nog van haar leren kunt.  Zeg niet: het oude blad hangt te lang aan de boom.  Een insekt kan zich nog daarin ontwikkelen en er zijn woning van maken. Nee, zeg niet: het dorre blad moest reeds lang zijn afgevallen.  De tijd zal komen, dat het zachtjes op de grond zal vallen, maar ook dan nog blijft het liggen, om de onnadenkenden te waarschuwen tegen de broosheid van het leven.

Uit: Woorden van Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon was een Engelse prediker

maar God niet

niet altijd antwoord

Tijd

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

hymertje55 starstarstarstarstar

Grote les. Mijn buurman is vannacht gestorven , en ik, ik heb nooit 1 woord tot zijn behoud gezegd Zal dat straks ons worden aangeklaagd ??